Ministerie van Algemene Zaken (RVD)
Adviestraject ten behoeve van het het project Activiteitenindexen (TOC). Het resultaat van het onderzoek moest leiden tot een concreet advies voor effectief ontsluiten van de ministeriële beleidsinformatie in het kader van het project Activiteitenindexen.

 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Een onderzoek uitgevoerd naar het belang van metadata bij het terugvindbaar maken van elektronische informatie. Eerst m.b.t. het OCenW-plein (website) later voor het OCenW-net (intranet). Het onderzoek heeft geleid tot een advies, waaruit een aantal veranderingstrajecten zijn opgestart.

 

 
© 2004 i-solit Informatiemanagement Solutions